Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Eisepuren (EiSePure Oy) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.10.2019. Viimeisin muutos 29.10.2019

 1. Rekisterinpitäjä

EiSePure Oy,

Y-tunnus: 2999438-7
Majajärventie 14 40600 Jyväskylä

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Emmi Vallenius emmi@ryrys.fi ,  0401408873

 1. Rekisterin nimi

Eisepuren verkkopalveluiden käyttäjärekisteri
 

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Eisepuren verkkopalveluiden käyttäjän suostumuksella tapahtuva Eisepuren verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, tilattujen tuotteiden toimittamiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, mahdollinen osoite ja puhelinnumero, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista sekä niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Eisepuren uutiskirjeen rekisteriseloste

Mikäli vastaanotat uutiskirjeitä sähköpostiisi tai osallistut EiSePure Oy:n (jäljempänä Eisepure) verkkovalmennuksiin, hyväksyt seuraavat asiat:

 • Tietoturva ja vastaanottajien tietosuoja ovat Eisepurelle erityisen tärkeitä. Sitoudumme noudattamaan kaikkia lakisääteisiä määräyksiä tietosuojasta.
 • Uutiskirjeen lähettämiseksi keräämme, käytämme, käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja.
 • Tilaamalla uutiskirjeen suostut siihen, että Eisepure ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää henkilötietojasi sähköpostimarkkinoinnissa. Emme välitä osoitettasi muille kolmansille osapuolille.
 • Rekisterin pitäjänä toimii eisepure.fi & EiSePure Oy
 • Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Emmi Vallenius, 0401408873 tai emmi@ryrys.fi
 • Rekisterin nimi: Eispure-uutiskirje ja Eisepure-valmennusten asiakaspostituslista.
 • Rekisterin käyttötarkoitus: asiakkuussuhteeseen liittyvä kommunikointi.
 • Rekisterin tietosisältö: Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite.
 • Säännönmukaiset tietolähteet: Tilaaja antaa itse tietonsa ja etukäteissuostumuksensa eisepure.fi -sivustolla tai Eisepuren sosiaalisen median kanavissa tai järjestämissä tapahtumissa. Lähetyslistalle rekisteröitynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin avulla.
 • Tietojen luovutus: Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
 • Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Asiakastiedot säilytetään ActiveCampaign- ja WordPress-palveluiden tietokannoissa.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja korjata sekä poistattaa tietonsa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.